Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki wyborów samorządowych
Protokoły z wyborów
24.10.2018 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 4 października 2018 r.
o unieważnieniu rejestracji listy Nr 4 kandydatów Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska .Nowoczesna Koalicja
Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach do Rady Powiatu
Krośnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu
Krośnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 więcej
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list
kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
01.10.2018 więcej
KOMUNIKATY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
KOMUNIKATY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
14.09.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 22 sierpnia 2018 r.
dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego
23.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i
granicach, liczbie radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej
22.08.2018 więcej
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
21.08.2018 więcej
UCHWAŁY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UCHWAŁY POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
21.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się