2015-11-03

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska


Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik                                                           Katarzyna Staroń-Wilk
Zastępca Naczelnika - Geolog Powiatowy               Sławomir Lubojemski
 

 

Stanowiska pracy w wydziale:

- wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
- stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i łowiectwa
- stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
- stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródloądowego


Kontakty:

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska
Budynek A, VI piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

adres e-mail: architektura@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:

Naczelnik
kieruje pracą Wydziału

pok. 610,
tel. 13 43-75-765

Sprawy z terenu gminy Miejsce Piastowe

pok. 606,
tel. 13 43-75-833
Sprawy z terenu gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne pok. 606,
tel. 13 43-75-762
Sprawy z terenu gminy Rymanów pok. 605
tel. 13 43-75-761
Sprawy z terenu gmin: Jedlicze, Jaśliska pok. 605,
tel. 13 43-75-763
Sprawy z terenu gmin: Wojaszówka, Dukla pok. 608,
tel. 13 43-75-760
Sprawy z terenu gmin: Chorkówka, Iwonicz-Zdrój pok. 608,
tel. 13 43-75-764

Referat Środowiska
adres e-mail: srodowisko@powiat.krosno.pl

Zastępca Naczelnika - Geolog Powiatowy
Kieruje pracą Referatu Środowiska, sprawy z zakresu geologii
pok. 607,
tel. 13 43-75-787
Sprawy z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego pok. 609,
tel. 13 43-75-789
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i łowiectwa pok. 604,
tel. 13 43-75-786
Sprawy z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody pok. 609,
tel. 13 43-75-785

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się