2015-11-03

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska


Struktura organizacyjna wydziału.

Naczelnik Katarzyna Staroń-Wilk
Zastępca Naczelnika - Geolog Powiatowy Sławomir Lubojemski

                                                         
              
 

 

Stanowiska pracy w wydziale:

- wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
- stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i łowiectwa
- stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
- stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródloądowego


Kontakty:

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska
Budynek A, VI piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

adres e-mail: architektura@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:

Naczelnik
kieruje pracą Wydziału
KATARZYNA STAROŃ - WILK

pok. 610,
tel. 13 43-75-765

Sprawy z terenu gmin: Miejsce Piastowe
ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI

pok. 608,
tel. 13 43-75-833
Sprawy z terenu gminy Korczyna
MAŁGORZATA GAZDA
pok. 605,
tel. 13 43-75-762
Sprawy z terenu gminy Rymanów
MARCIN WEREMIŃSKI
pok. 606
tel. 13 43-75-761
Sprawy z terenu gminy Iwonicz-Zdrój, Krościenko Wyżne
STANISŁAW KINDEL
pok. 606
tel. 13 43-75-761
Sprawy z terenu gmin: Chorkówka
ANDRZEJ DĄBROWSKI
pok. 605,
tel. 13 43-75-763
Sprawy z terenu gmin: Wojaszówka, Jaśliska
CZESŁAW MAZUREK
pok. 607,
tel. 13 43-75-760
Sprawy z terenu gmin: Jedlicze, Dukla
RENATA ULIASZ
pok. 608,
tel. 13 43-75-764
Sprawy dotyczące zgłoszeń z projektem budowlanym
MARZENA MALIK
pok. 611,
tel. 13 43-75-828

Referat Środowiska
adres e-mail: srodowisko@powiat.krosno.pl

Zastępca Naczelnika - Geolog Powiatowy
Kieruje pracą Referatu Środowiska, sprawy z zakresu geologii
SŁAWOMIR LUBOJEMSKI
pok. 604,
tel. 13 43-75-787

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego
ZBIGNIEW RYSZ

pok. 609,
tel. 13 43-75-789
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami
i łowiectwa
PAWEŁ GRUSZCZYŃSKI
pok. 607,
tel. 13 43-75-786
Sprawy z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody
MAREK KIELAR
pok. 609,
tel. 13 43-75-785

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się