2015-11-02

Wydział Finansowy

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Finansowy


Struktura organizacyjna wydziału.

 

Skarbnik Powiatu                          Krystyna Kasza                                             
Główny Księgowy Starostwa          Jadwiga Jagieło

 

Stanowiska pracy w wydziale:

1) wieloosobowe stanowisko ds. finansowo - księgowych.
2) stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości finansowej.

 

 

Kontakty:

 

Wydział Finansowy
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

Stanowiska pracy: Kontakt:
Skarbnik Powiatu pok. 409, tel. 13 43-75-767
adres e-mail: skarbnik@powiat.krosno.pl
Główny Księgowy Starostwa pok. 414, tel. 13 43-75-772
ds. finansowo-księgowych pok. 411, tel. 13 43-75-769
pok. 412, tel. 13 43-75-773
pok. 415, tel. 13 43-75-774
pok. 416, tel. 13 43-75-770
ds. planowania i sprawozdawczości finansowej pok. 410, tel. 13 43-75-768