2015-11-03

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik - Geodeta Powiatowy       -  Grzegorz Rybka
Zastępca Naczelnika                      -  Łukasz Chruściel

Stanowiska pracy w wydziale:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, w ramach  którego funkcjonuje:

  • Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

2) Referat ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

 

Opłaty geodezyjne należy wpłacać na konto nr: 07863600052001000486660014


Kontakty:
 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Budynek A, II i VI piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

adres e-mail: geodezja@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy pok. 201, tel. 13 43-75-740
(fax.) 13 43-75-738

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego)  
gm. Jedlicze i Krościenko Wyżne pok. 204, tel. 13 43-75-742
gm. Chorkówka pok. 205, tel. 13 43-75-743
gm. Korczyna i Miejsce Piastowe pok. 209, tel. 13 43-75-747
gm. Rymanów pok. 210, tel. 13 43-75-748
gm. Dukla pok. 212, tel. 13 43-75-750
gm. Iwonicz-Zdrój i Wojaszówka pok. 213, tel. 13 43-75-751
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pok. 215, tel. 13 43-75-755
obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych aktualizacja zasobu - mapy numeryczne (gmina Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Rymanów, Wojaszówka)

pok. 217, tel. 13 43-75-756
e-mail: osrodek1@powiat.krosno.pl

obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych aktualizacja zasobu - mapy numeryczne (gmina Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe) pok. 218, tel. 13 43-75-757
e-mail: osrodek@powiat.krosno.pl
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych pok. 216, tel. 13 43-75-759
e-mail: osrodek3@powiat.krosno.pl
udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości pok. 219, tel. 13 43-75-758
e-mail: osrodek4@powiat.krosno.pl
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

pok. 220, tel. 13 43-75-754
e-mail: osrodek2@powiat.krosno.pl
Przewodniczący PZUDP - pok. 215, tel. 13 43-75-741

Referat ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

scalenia i regulacja stanów prawnych

pok. 208, tel. 13 43-75-752

wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych
nieruchomości, gospodarowanie 
mieniem Powiatu

pok. 206, tel. 13 43-75-744

ochrona gruntów rolnych, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

pok. 207, tel. 13 43-75-745