2015-11-03

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik - Geodeta Powiatowy       -  Grzegorz Rybka
Zastępca Naczelnika                      -  Łukasz Chruściel

Stanowiska pracy w wydziale:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, w ramach  którego funkcjonuje:

  • Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

2) Referat ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

 

Opłaty geodezyjne należy wpłacać na konto nr: 07863600052001000486660014


Kontakty:
 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Budynek A, II i VI piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

adres e-mail: geodezja@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy pok. 201, tel. 13 43-75-740
(fax.) 13 43-75-738

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego)  
gm. Jedlicze i Krościenko Wyżne pok. 204, tel. 13 43-75-742
gm. Chorkówka pok. 205, tel. 13 43-75-743
gm. Korczyna i Miejsce Piastowe pok. 209, tel. 13 43-75-747
gm. Rymanów pok. 210, tel. 13 43-75-748
gm. Dukla pok. 212, tel. 13 43-75-750
gm. Iwonicz-Zdrój i Wojaszówka pok. 213, tel. 13 43-75-751
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pok. 215, tel. 13 43-75-755
obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych aktualizacja zasobu - mapy numeryczne (gmina Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Rymanów, Wojaszówka)

pok. 217, tel. 13 43-75-756
e-mail: osrodek1@powiat.krosno.pl

obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych aktualizacja zasobu - mapy numeryczne (gmina Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe) pok. 218, tel. 13 43-75-757
e-mail: osrodek@powiat.krosno.pl
zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych pok. 216, tel. 13 43-75-759
e-mail: osrodek3@powiat.krosno.pl
udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości pok. 219, tel. 13 43-75-758
e-mail: osrodek4@powiat.krosno.pl
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

pok. 220, tel. 13 43-75-754
e-mail: osrodek2@powiat.krosno.pl
Przewodniczący PZUDP - pok. 215, tel. 13 43-75-741

Referat ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

scalenia i regulacja stanów prawnych

pok. 208, tel. 13 43-75-752

wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych
nieruchomości, gospodarowanie 
mieniem Powiatu

pok. 206, tel. 13 43-75-744

ochrona gruntów rolnych, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

pok. 207, tel. 13 43-75-745

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się