2015-11-04

Wydział Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Ochrony Środowiska


Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik - Geolog Powiatowy         Sławomir Lubojemski                                           

 

Stanowiska pracy w wydziale:


1) stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.
2) stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i łowiectwa.
3) stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

 

Kontakty:

 

Wydział Ochrony Środowiska
Budynek A, V piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1
adres e-mail: srodowisko@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik - Geolog Powiatowy
Sprawy z zakresu geologii.
pok. 507, tel. 13 43-75-787

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.

pok. 508, tel. 13 43-75-789
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i łowiectwa. pok. 506, tel. 13 43-75-786
Sprawy z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. pok. 508, tel. 13 43-75-785

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się