2015-11-02

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

W Wydziale Organizacyjno-Administarcyjnym funkcjonuje:
1/ Referat Administracyjno-Gospodarczy, którym kieruje kierownik,
2/ Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik Wydziału - Sekretarz Powiatu Krośnieńskiego - Zdzisława Żywiec

 

Stanowiska pracy w wydziale:

1) stanowisko ds. pracowniczych.
2) stanowisko ds. organizacyjnych.
3) stanowisko ds. obsługi informatycznej Starostwa i technicznej obsługi BIP.
4) kancelaria ogólna.
5) w Referacie Administracyjno - Gospodarczym:

  •    stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
  •    stanowisko ds. archiwum zakładowego
  •    stanowisko ds. obsługi gospodarczej.


Kontakty:

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

Stanowiska pracy:

Kontakt:

Sekretarz

pok. 303, nr tel. 13 43-75-716,
adres e-mail: org@powiat.krosno.pl

Obsługa Zarządu Powiatu

pok. 301, nr tel. 13 43-75-716, 13 43-75-717, 13 43-75-718

Obsługa Rady Powiatu

pok. 301, nr tel. 13 43-75-716,  13 43-75-717, 13 43-75-718

ds. pracowniczych

pok. 407, nr tel. 13 43-75-702

ds. organizacyjnych

pok. 408, nr tel. 13 43-75-706

ds. obsługi informatycznej Starostwa i technicznej obsługi BIP

pok. 510, nr tel. 13 43-75-703,
adres e-mail: informatyk@powiat.krosno.pl
inf@powiat.krosno.pl

kancelaria ogólna

pok. 101, nr tel. 13 43-75-709

referat administracyjno-gospodarczy
adres e-mail: referat@powiat.krosno.pl

ds. gospodarki lokalami 
i składnikami majątkowymi

pok. 417, nr tel. 13 43-75-707

ds. zaopatrzenia

pok. 417, nr tel. 13 43-75-707

ds. archiwum zakładowego

pok. 413, nr tel. 13 43-75-831

ds. obsługi gospodarczej

pok. 016, nr tel. 13 43-75-711

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się