2015-11-02

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

W Wydziale Organizacyjno-Administarcyjnym funkcjonuje:
1/ Referat Administracyjno-Gospodarczy, którym kieruje kierownik,
2/ Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik Wydziału - Sekretarz Powiatu Krośnieńskiego - Zdzisława Żywiec

 

Stanowiska pracy w wydziale:

1) stanowisko ds. pracowniczych.
2) stanowisko ds. organizacyjnych.
3) stanowisko ds. obsługi informatycznej Starostwa i technicznej obsługi BIP.
4) kancelaria ogólna.
5) w Referacie Administracyjno - Gospodarczym:

  •    stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
  •    stanowisko ds. archiwum zakładowego
  •    stanowisko ds. obsługi gospodarczej.


Kontakty:

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

Stanowiska pracy:

Kontakt:

Sekretarz

pok. 303, nr tel. 13 43-75-716,
adres e-mail: org@powiat.krosno.pl

Obsługa Zarządu Powiatu

pok. 301, nr tel. 13 43-75-716, 13 43-75-717, 13 43-75-718

Obsługa Rady Powiatu

pok. 301, nr tel. 13 43-75-716,  13 43-75-717, 13 43-75-718

ds. pracowniczych

pok. 407, nr tel. 13 43-75-702

ds. organizacyjnych

pok. 408, nr tel. 13 43-75-706

ds. obsługi informatycznej Starostwa i technicznej obsługi BIP

pok. 510, nr tel. 13 43-75-703,
adres e-mail: informatyk@powiat.krosno.pl
inf@powiat.krosno.pl

kancelaria ogólna

pok. 004, nr tel. 13 43-75-709

referat administracyjno-gospodarczy
adres e-mail: referat@powiat.krosno.pl

ds. gospodarki lokalami 
i składnikami majątkowymi

pok. 417, nr tel. 13 43-75-707

ds. zaopatrzenia

pok. 417, nr tel. 13 43-75-707

ds. archiwum zakładowego

pok. 101, nr tel. 13 43-75-709

ds. obsługi gospodarczej

pok. 017, nr tel. 13 43-75-711