2015-11-02

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik Wydziału                         Teresa Kuźniar                                             

 

Stanowiska pracy w wydziale:

1) stanowisko ds. oświaty.
2) stanowisko ds. finansowych w oświacie.
3) stanowisko ds. kultury i ochrony zdrowia.
4) stanowisko ds. społecznych.
5) stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.


Kontakty:   

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik Wydziału pok. 501, tel. 13 43-75-777
ds. oświaty pok. 503, tel. 13 43-75-775
adres e-mail: oswiata@powiat.krosno.pl
ds. finansowych w oświacie pok. 502, tel. 13 43-75-776
ds. kultury i ochrony zdrowia pok. 617, tel. 13 43-75-800
ds. społecznych pok. 617, tel. 13 43-75-800
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

pok. 616, tel/fax  13 43-75-802, 13 43-75-799,
tel. 13 43-75-801
adres e-mail: pczk@powiat.krosno.pl