2015-11-04

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Środowiska i Rolnictwa


Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik - Geolog Powiatowy         Sławomir Lubojemski                                           

 

Stanowiska pracy w wydziale:


1) stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami.
2) stanowisko pracy ds. ochrony powietrza, rolnictwa, łowiectwa i rybactwa śródlądowego.
3) stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

 

Kontakty:

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Budynek A, V piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1
adres e-mail: srodowisko@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik - Geolog Powiatowy
Sprawy z zakresu geologii.
pok. 517, tel. 13 43-75-787

Sprawy z zakresu gospodarki odpadami, spółek wodnych.

pok. 518, tel. 13 43-75-789
Sprawy z zakresu ochrony powietrza, rolnictwa, łowiectwa i rybactwa śródlądowego. pok. 516, tel. 13 43-75-786
Sprawy z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. pok. 519, tel. 13 43-75-785