Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Iwoniczu w
ciągu drogi powiatowej nr 2002R Iwonicz Wieś - Iwonicz Zdrój w
km 0 700 do 1 050 w m. Iwonicz
19.05.2020 więcej
montaż ścieżki przyrodniczej w zabytkowym Parku wraz z remontem pomieszczeń w Pałacu Stawiarskich
montaż ścieżki przyrodniczej w zabytkowym Parku wraz z
remontem pomieszczeń w Pałacu Stawiarskich
16.04.2020 więcej
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
Zaproszenie do składania ofert na: opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół
Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
18.02.2020 więcej
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kotłowni gazowej i termomodernizację infrastruktury edukacyjnej (Internat) Zespołu Szkół w Iwoniczu
Zaproszenie do składania ofert na: opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę kotłowni gazowej i termomodernizację
infrastruktury edukacyjnej (Internat) Zespołu Szkół w Iwoniczu
11.02.2020 więcej
„Dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum"
Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę i montaż
regałów jezdnych do archiwum"
10.02.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się