Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 10 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 maja 2005r.
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w
Starostwie Powiatowym w Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
sprzedaży towarów i świadczenia usług
12.10.2015 więcej