Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 87 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w
Starostwie Powiatowym w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 83 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 81 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 75 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu
niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Besko, położonego na terenie miejscowości:
Głębokie i Puławy, gmina Rymanów, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 67 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 61 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania stypendiów
uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Korczyna, położonego na terenie miejscowości
Krasna, Korczyna, Kombornia, Wola Komborska, Węglówka, gmina
Korczyna, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 51 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Nowy Żmigród, położonego na terenie
miejscowości Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 50 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Starosty
Krośnieńskiego
13.11.2015 więcej
12