Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 87 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w
Starostwie Powiatowym w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 83 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 81 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 75 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu
niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Besko, położonego na terenie miejscowości:
Głębokie i Puławy, gmina Rymanów, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 67 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 61 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 września 2007 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania stypendiów
uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Korczyna, położonego na terenie miejscowości
Krasna, Korczyna, Kombornia, Wola Komborska, Węglówka, gmina
Korczyna, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 51 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu państwa, stanowiącego
własność Gminy Nowy Żmigród, położonego na terenie
miejscowości Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 50 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Starosty
Krośnieńskiego
13.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się