Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 65 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
sprzedaży towarów i świadczenia usług
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Milcza, położonego
na terenie miejscowości: Głębokie, Ladzin, Milcza, Gmina
Rymanów, powiat krośnieński.
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 34 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu pracowników upoważnionych do sprawdzania i
dekretowania dokumentów finansowych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej
Pocieszenia w Komborni, położonego na terenie miejscowości
Kombornia, gmina Korczyna, powiat krośnieński.
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 19 Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Dukla, położonego na terenie miejscowości:
Bóbrka w gminie Chorkówka, Lubatowa w gminie Iwonicz-Zdrój,
Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Daliowa, Dukla, Iwla, Jaśliska,
Łęki Dukielskie, Nowa Wieś, Olchowiec, Posada Jaśliska,
Ropianka, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Zawadka
Rymanowska, Zyndra
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 16 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności
pieniężnych
09.11.2015 więcej