Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 65 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
sprzedaży towarów i świadczenia usług
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Milcza, położonego
na terenie miejscowości: Głębokie, Ladzin, Milcza, Gmina
Rymanów, powiat krośnieński.
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 34 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu pracowników upoważnionych do sprawdzania i
dekretowania dokumentów finansowych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej
Pocieszenia w Komborni, położonego na terenie miejscowości
Kombornia, gmina Korczyna, powiat krośnieński.
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 19 Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Dukla, położonego na terenie miejscowości:
Bóbrka w gminie Chorkówka, Lubatowa w gminie Iwonicz-Zdrój,
Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Daliowa, Dukla, Iwla, Jaśliska,
Łęki Dukielskie, Nowa Wieś, Olchowiec, Posada Jaśliska,
Ropianka, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Zawadka
Rymanowska, Zyndra
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 16 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności
pieniężnych
09.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się