Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 84 Starosty Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji
publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 79 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego w
posiadaniu samoistnym Gminy Chorkówka, położonego na terenie
miejscowości Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński.
12.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 65 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno - użytkowej ochrony
fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu
Informatycznego CEPiK
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 64 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Krośnieńskiego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 59 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kierowców z
zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 49 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany wykazu pracowników upoważnionych do
sprawdzania i dekretowania dokumentów finansowych
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 48 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Puławach,
położonego na terenie miejscowości Puławy, gmina Rymanów,
powiat krośnieński
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 43 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 36 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 35 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie regulaminu służby przygotowawczej w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
12.11.2015 więcej
12