Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 96 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14000 euro
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 95 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wytycznych do gminnych planów zarządzania kryzysowego
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 94 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Rymanów, położonego w obrębie ewidencyjnym
Wołtuszowa, gmina Rymanów, powiat krośnieński
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 93 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca
NMP w Krasnej, położonego na terenie miejscowości Krasna,
gmina Korczyna, powiat krośnieński
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 92 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko pracy ds. wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 91 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 90 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 89 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru na:
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie — Bratkówka
— Odrzykoń w m. Wojkówka"
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 88 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 87 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny we Wróbliku Królewskim, położonego
na terenie miejscowości Głębokie, gmina Rymanów, powiat
krośnieński
27.11.2015 więcej