Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 96 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14000 euro
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 95 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wytycznych do gminnych planów zarządzania kryzysowego
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 94 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Rymanów, położonego w obrębie ewidencyjnym
Wołtuszowa, gmina Rymanów, powiat krośnieński
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 93 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca
NMP w Krasnej, położonego na terenie miejscowości Krasna,
gmina Korczyna, powiat krośnieński
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 92 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko pracy ds. wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 91 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 90 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 89 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru na:
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie — Bratkówka
— Odrzykoń w m. Wojkówka"
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 88 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
27.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 87 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny we Wróbliku Królewskim, położonego
na terenie miejscowości Głębokie, gmina Rymanów, powiat
krośnieński
27.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się