Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 82/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Krośnieńskiego Nr
3/04 z dnia 20 lutego 2004 roku
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 81/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 80/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 79/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 78/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót na
zadaniach pn: Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim
w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w km
12 424 w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową
kładki dla pieszych
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 76/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 75/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 74 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bałucianka, Bzianka, Deszno,
Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Milcza,
Posada Górna, Puławy. Rudawka Rymanowska, Rymanów, Rymanów
Zdrój, Sieniawa, Tarnawka, Wisłoczek, Wołtuszowa, Wólka,
Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, powiat krośnieński
01.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 72/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 listopada 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie
01.03.2016 więcej