Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 100/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14000 euro
07.04.2016 więcej
Zarządzenie nr 99/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 98/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 97/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
na: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie"
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 96/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 95/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 94/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 93/2012 Starosty Krośnieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Zespołu do wypracowania sposobu,
organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu
krośnieńskiego
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 92/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu po zakończeniu służby przygotowawczej dla pracownika
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 91/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
07.04.2016 więcej