Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 129/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad: kierowania pracowników Starostwa
Powiatowego w Krośnie w podróż służbową krajową lub
zagraniczną oraz zwrotu kosztów przejazdu z tytułu krajowych
podróży służbowych samochodem niebędącym własnością
pracodawcy
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 128/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 127/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 126/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 125/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 124/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 123/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 122/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 121/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46 Starosty Krośnieńskiego z
dnia 9 maja 2013r. w sprawie zryczałtowanego ekwiwalentu za
materiały piśmienne i artykuły biurowe dla pracowników
Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej