Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 129/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad: kierowania pracowników Starostwa
Powiatowego w Krośnie w podróż służbową krajową lub
zagraniczną oraz zwrotu kosztów przejazdu z tytułu krajowych
podróży służbowych samochodem niebędącym własnością
pracodawcy
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 128/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 127/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 126/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 125/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 124/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 123/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 122/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 121/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46 Starosty Krośnieńskiego z
dnia 9 maja 2013r. w sprawie zryczałtowanego ekwiwalentu za
materiały piśmienne i artykuły biurowe dla pracowników
Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się