Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 112/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań,
odpowiedzialności i nadzoru Wicestarosty oraz Dyrektora -
Etatowego Członka Zarządu w stosunku do jednostek
organizacyjnych Powiatu
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 111/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym
w Krośnie
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 110/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 109/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła
w Wietrznie, położonego na terenie miejscowości Bobrka, gmina
Chorkówka, powiat krośnieński
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Rymanów, położonego na terenie
miejscowości: Klimkówka, Wólka, gmina Rymanów, powiat
krośnieński
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 103/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
18.04.2016 więcej