Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 112/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań,
odpowiedzialności i nadzoru Wicestarosty oraz Dyrektora -
Etatowego Członka Zarządu w stosunku do jednostek
organizacyjnych Powiatu
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 111/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym
w Krośnie
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 110/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 109/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła
w Wietrznie, położonego na terenie miejscowości Bobrka, gmina
Chorkówka, powiat krośnieński
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Gminy Rymanów, położonego na terenie
miejscowości: Klimkówka, Wólka, gmina Rymanów, powiat
krośnieński
18.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 103/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
18.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się