Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 109/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 109/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu
spraw z zakresu działalności lobbingowej
01.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
na: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w
zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej"
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Wojaszówka, położonego na
terenie obrębu ewidencyjnego Łęki Strzyżowskie, w gminie
Wojaszówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Leśnej Wspólnoty Wsi Sulistrowa, położonego na
terenie obrębu ewidencyjnego Kobylany, w gminie Chorkówka,
powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bratkówka, Łączki
Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola,
Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka, w gminie
Wojaszówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Miejsce Piastowe, Niżna Łąka,
Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, w gminie Miejsce Piastowe,
powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 103/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne, w gminie
Krościenko Wyżne, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 102/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Chlebna, Długie, Dobieszyn,
Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Poręby,
Potok, Żarnowiec, w gminie Jedlicze, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 101/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Iwonicz-Zdrój, Iwonicz,
Lubatowa, Lubatówka, w gminie Iwonicz - Zdrój, powiat
krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa,
Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj,
Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, w
gminie Chorkówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej