Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 109/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 109/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu
spraw z zakresu działalności lobbingowej
01.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
na: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w
zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej"
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Wojaszówka, położonego na
terenie obrębu ewidencyjnego Łęki Strzyżowskie, w gminie
Wojaszówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Leśnej Wspólnoty Wsi Sulistrowa, położonego na
terenie obrębu ewidencyjnego Kobylany, w gminie Chorkówka,
powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bratkówka, Łączki
Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola,
Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka, w gminie
Wojaszówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 104/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Miejsce Piastowe, Niżna Łąka,
Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, w gminie Miejsce Piastowe,
powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 103/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne, w gminie
Krościenko Wyżne, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 102/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Chlebna, Długie, Dobieszyn,
Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Poręby,
Potok, Żarnowiec, w gminie Jedlicze, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 101/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Iwonicz-Zdrój, Iwonicz,
Lubatowa, Lubatówka, w gminie Iwonicz - Zdrój, powiat
krośnieński
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na
terenie obrębów ewidencyjnych: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa,
Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj,
Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, w
gminie Chorkówka, powiat krośnieński
04.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się