Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 91/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w
Powiecie Krośnieńskim i jego jednostkach budżetowych
30.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 90/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
05.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 89/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
27.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 88/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru I etapu
robót
22.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 87/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
22.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 86/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 85/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
dla Starostwa Powiatowego w Krośnie
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 84/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 83/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności użytkowej
materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 82/2016 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
08.12.2016 więcej