Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji
dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
18.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Centralnego
Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Krośnie
24.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 91/2017 Starosty Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
15.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 90/2017 Starosty Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 89/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 88/2017 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru II etapu
robót
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2017 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2017 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
dla Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
07.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się