Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
17.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykazu pracowników
upoważnionych do sprawdzania i dekretowania dokumentów
finansowych
17.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
17.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
08.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zryczałtowanego ekwiwalentu za materiały piśmienne i
artykuły biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Krośnie
08.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
08.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
25.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
25.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 29/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym
w Krośnie w 2018 r.
13.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
13.04.2018 więcej
1234