Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad kierowania pracowników Starostwa
Powiatowego w Krośnie w podróż służbową krajową lub
zagraniczną oraz zwrotu kosztów przejazdu z tytułu krajowych
podróży służbowych samochodem niebędącym własnością
pracodawcy.
28.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałej komisji do wyceny składników
majątkowych ujawnianych podczas inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
28.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
08.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania składu osobowego Wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu
Krośnieńskiego
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 96/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu
krośnieńskiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i
alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego
systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i
alarmowania procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po
wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem
ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w
sytuacji awarii sieci energetycznej"
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu pracowników upoważnionych do sprawdzania i
dekretowania dokumentów finansowych
20.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym
w Krośnie w 2018 r.
28.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się