Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w
Krośnie ze względu na uciążliwe warunki pracy spowodowane
wysokimi temperaturami otoczenia
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie
19.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
19.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się