Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników
Starostwa Powiatowego w Krośnie
15.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek
organizacyjnych powiatu krośnieńskiego.
13.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 81/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
13.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
29.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
29.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
29.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót:
25.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
25.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 75 /2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 październik 2018 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
25.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji i harmonogramu pracy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
krośnieńskiego w 2019 r.
16.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się