Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
16.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
16.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego
Rzecznika Konsumentów dla powiatu krośnieńskiego i miasta
Krosna za rok 2017
16.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu
Starosty Krośnieńskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szczepańcowa, gmina
Chorkówka.
06.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
06.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i
bezpieczeństwa na terenie powiatu krośnieńskiego w 2018 roku
29.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 rok
29.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
29.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
29.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo
wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
29.01.2018 więcej
12