Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykazu pracowników
upoważnionych do sprawdzania i dekretowania dokumentów
finansowych
06.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie
30.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi
Sekretariatu Starosty Krośnieńskiego w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Krośnie
30.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 roku
zmieniające zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania
Starostwa Powiatowego w Krośnie w związku z ogłoszeniem stanu
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
28.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru
końcowego robót
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. uprawnień
do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Krośnie
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru
27.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się