Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
05.01.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
30.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego
odbioru robót
21.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
18.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
18.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
16.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 103/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie
kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
11.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
11.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru
częściowego robót
08.12.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru
częściowego robót
08.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się