Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji i harmonogramu pracy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
krośnieńskiego w 2022 r.
13.10.2021 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 5 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie
05.10.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
05.10.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
05.10.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla
Starostwa Powiatowego w Krośnie
30.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru
częściowego robót
29.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego
odbioru robót
29.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek
organizacyjnych powiatu krośnieńskiego
21.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego
odbioru robót
16.09.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
03.09.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się