Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
17.04.2020 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Działka nr 245 o pow. 0,8700 ha, położona w Trzcianie gm.
Dukla
19.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
działka nr 371 o pow. 0,20 ha, położona w Tylawie gm. Dukla
20.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia -
działka nr 3350 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości
Jasionka gm. Dukla
31.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Woj. Podk do sprzedaży
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Województwa
Podkarpackiego przeznaczonej do sprzedaży działka 1062/11 i
1062/10 położone w Krośnie przy ul. Korczyńskiej obręb
Krościenko Niżne
29.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
- działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
20.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Działka nr 368 o pow. 0,2504 ha położona w miejscowości
Tylawa gm. Dukla. Termin przetargu: 9 grudnia 2016 roku godz.
9:00
16.09.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się