2015-10-30

Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
ul. Zadwór 5
38-440 Iwonicz

tel. 13 425-02-60
fax 13 425-02-16
strona internetowa: http://zsprzyosiw.iwonicz.pl
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/zsohp
e-mail: szkolaosiw@interia.eu

Dyrektor Krzysztof Buczek