2015-10-29

Zespół Szkół w Iwoniczu

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
Iwonicz, ul. Zadwór 15
38-440 Iwonicz-Zdrój


tel. 13 43-518-11
fax 13 49-274-01
strona internetowa: 
www.zs.iwonicz.pl
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/zsiwonicz
e-mail: zs@iwonicz.pl

Dyrektor Leszek Zajdel